""

OSAKEANTI

22.11.2017 - 31.01.2018

Panimo Kiiski Oy perustettiin joulukuussa vuonna 2016, jolloin järjestettiin myös yhtiön ensimmäinen osakeanti. Annilla kerätyin varoin sekä pankkilainoin saatiin suunnitelman mukaisesti hankittua panimon käynnistämiseen vaadittavat laitteistot alkukesän 2017 aikana. Neuvottelut laitteistontoimittajien kanssa pitkittyivät lähinnä huolellisen hinta-laatu –suhde vertailun vuoksi, mutta se nähtiin järkevänä tehdä kunnolla, laitteisto kun hankittiin pitkäaikaiseen käyttöön ”kerralla kunnolla” –periaatteella. Laitteiston saapuessa pari kuukautta aiottua myöhemmin, se asennettiin koti- ja ulkomaisin voimin, ja koepantiin suuren innostuksen vallassa kesän 2017 aikana. Koepanon tulokset olivat erittäin hyviä: pienimmillä laitteistoilla kehitetyt ja testatut olutreseptit toimivat myös uusilla laitteistoilla ja Panimon raadin mukaan oluiden maku ja laatu jopa parantui! Mitään ylitsepääsemättömiä yllätyksiäkään ei asennuksessa tai koekäytössä syntynyt, joten ensimmäiset olut-erät pantiin kypsymään pikaisella aikataululla loppukesästä.

Erilaisia oluita on myyntivalikoimassa tällä hetkellä neljä. Majakka; maukas, raikas, kevyesti humaloitu Vienna-mallaspohjainen täysmallas Ale. Vastaranta Savu Lager; kevyesti humaloitu vaalea täysmallas savuolut, jossa savu sekä tuoksuu että maistuu nimensä veroisesti. Kapina; helposti lähestyttävä, pehmeän täyteläinen ja sopivan humaloitu Amerikan Pale Ale. Sekä Maininki, Savu Baltic Porter; hennon savuinen, tumman paahteinen, maltainen Porter olut. Rehellisesti sitä mitä nimi lupaa. Lisäksi olemme valmistaneet ensimmäisen sesonki oluen, Oktoberfesteille tehty saksalaistyyppinen Das Boot:n. Neuvotteluja erikoiserien valmistamisesta uusille asiakkaille käydään jatkuvasti. Oluita myydään tällä hetkellä 0.5 litran lasipulloissa sekä 30 litran Kegeissä.

Ensimmäisenä toimintavuotena emme yllä alkuperäiseen oluen valmistamisen tavoitteeseen pääosin myöhästyneiden laitteistotoimitusten takia. Hyviä uutisia kuitenkin on se, että laitteisto toimii suunnitellusti ja tulevaisuudessa on mahdollista päästä tavoitteisiin. Toimitilat ovat myös osoittautuneet toimiviksi ja oikean kokoisiksi. Päätoimisesti vuoden aikana töissä on ollut yksi henkilö, mutta panimolla on välillä käynyt kova kuhina oluen panossa, pullotuksessa ja lähetysten valmistelussa. Vuonna 2018, liiketoiminnan kasvun mukaan, panimo työllistänee 2 henkilöä.

Mainittavaa liiketoiminnan kehityksessä vuoden aikana on myös se, että Panimo Kiiski Oy on neuvotellut ja allekirjoittanut sopimuksen myydä yksinoikeudella Schulz Brewery -panimolaitteistoja Suomessa ja Ruotsissa. Tasaisesti kasvavan pienpanimoteollisuuden aikaan panimolaitteistojen myynti tarjoaa lisämahdollisuuden liiketoiminnan kasvattamiseen.

Toiminnan kasvaessa Yhtiön Osakeannilla on tarkoitus vahvistaa tasetta sekä kerätä varoja kapasiteetin kasvattamiseen ja toimituskyvyn parantamiseen suunnattuihin investointeihin, myynnin ja myyntikanavien kehittämiseen sekä liiketoiminnan käyttöpääoman rahoittamiseen.
Nyt sinulla tai yritykselläsi on mahdollisuus merkitä B-osakkeita, jotka ovat oikeutettuja osinkoon samassa suhteessa kuin A-osakkeet. Yhtiöjärjestyksen mukaan B-osakkeilla ei ole äänioikeutta.  Yhtiössä on kaksi (2) osakekantaa, A- ja B-osakkeet. A-osakkeet ovat hallituksen jäsenten hallussa.

Yhtiöllä on merkinnän alkaessa sata (100) kpl A-osakkeita, jotka ovat yhtiön hallituksen kolmen (3) jäsenen hallussa. B-osakkeita on merkinnän alkaessa 177 kpl. Tässä annissa B-osakkeita tarjotaan merkittäväksi enintään tuhat (1000) kappaletta. Yhtiön Hallitus arvioi osakeannin tulosta 31.1.2018 ja päättää onko sitä tarpeellista jatkaa.

Liiketoimintasuunnitelma

Saimme tuotannon käyntiin heinäkuussa 2017.  Alussa valmistamme neljää erilaista olutta sekä joitain kausioluita pienemmissä erissä. Ensimmäisen vuoden tuotanto- ja myyntitavoite on 15000 litraa ja seuraavana vuonna 50000 litraa. Tavoitteenamme on noin 30% myynnin ja tuotannon kasvu vuosittain. Kun panimo on toiminnassa ja tuottava, niin on mahdollista laajentaa liiketoimintaa uusille alueille päivittämällä panimolaitteistoa. Tulevaisuudessa on tavoitteena laajentaa olutvalikoimaa sekä valmistaa mahdollisesti myös siideriä ja lonkeroa. Tutkimme myös mahdollisuuksia valmistaa luomuolutta paikallisista maltaista sekä yhtenä ideana panimoravintolan perustamista, joka toisi myös hyvin näkyvyyttä.

Tuotteitamme on saatavilla sekä paikallisissa Ravintoloissa että Ravintoloissa lähikunnissa ja pääkaupunkiseudulla. Tuotteemme ovat myös juuri päässeet Alkon valikoimiin.

Yrityksille räätälöimme tuotteitamme heidän uniikilla etiketillä, tarpeen mukaan. Etiketit voidaan toteuttaa joko yrityksen oman tai meidän graafikon toimesta. Lainsäädännöstä johtuen, saamme tällä hetkellä myydä suoraan vain yrityksille, joilla on anniskeluoikeudet. Yritykset joilla ei ole anniskelulupia saavat oluet Alkon erikoistilauksen kautta. Oma etiketti nostaa yrityksen brändiä ja on erinomainen ja erilainen liikelahja. Alkoholilain suunnitteilla olevan uudistuksen läpimenon myötä yritysmyynti helpottuu, jolloin saamme myydä suoraan kaikille yrityksille riippumatta anniskeluluvista. Tällöin voisimme myös vuokrata oluthanan ja vapaavalintaisen oluttynnyrin juhlatilaisuuksiin.

Yrityksemme arvoja ovat tuotteen ja palvelun laatu, kotimaisuus ja asiakaslähtöisyys. Oluissamme kiinnitämme erityistä huomiota makuihin. Esimerkiksi Vastaranta Savulagerimme on tuoksultaan ja maultaan kilpailijoitaan vahvempi. Vastaavasti Kapina Apamme on kevyesti humaloitu ja näin ollen helposti lähestyttävämpi kuin kilpailijoidemme vastaavat tuotteet.

Viiden vuoden visiossa meillä on kasvava ja kannattava yritys. Meidän palkkalistoilla on tyytyväisiä työntekijöitä ja tuotamme laajaa valikoimaa laadukkaita tuotteita. Asiakkaina palvelemme laajaa joukkoa ravintoloita, yrityksiä kuin kuluttajiakin.

Liikevaihto ja tulos tavoitteet:

""

Kuten kaikki liiketoiminta, myös Panimo Kiisken liiketoiminta sisältää riskejä, jotka voivat hidastaa tai kokonaan estää liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen. Keskeisimmät riskit yllämainitun kehityksen esteenä lainsäädännön epäsuotuisaksi muuttuminen, myynnin epäonnistuminen, hintatason romahtaminen sekä henkilöriskit.

Omistajan portaat B-osakkeille

Tukija = 1 – 4 osaketta (200 – 800€). Omistajalla on oikeus osallistua Panimon uusien tuotteiden lanseerausiltaan, kun uusi kaupallinen tuote valmistuu. Näistä tiedotamme erikseen. Paikkoja rajoitetusti.

Innokas Tukija = 5 – 9 osaketta (1000 – 1 800€). Edellinen, lisäksi Panimo Kiiski –tuotepaketti sekä mahdollisuus osallistua panimo-kierrokseen.

Tosi Tukija = 10 – 19 osaketta (2000 – 3 800€). Edelliset, lisäksi varma sisäänpääsy uusien oluiden lanseerausiltaan sekä jouluisin raskas Panimo Kiiski –tuotepaketti.

Bisnes Enkeli = vähintään 20 osaketta (4 000 € tai enemmän). Edelliset, lisäksi saa kutsun kerran vuodessa järjestettävään kattavaan illanviettoon, etuosto-oikeus mahdollisesti tulevaisuudessa järjestettäviin osakeanteihin sekä mahdollisuus osallistua uusien oluiden tuotekehitykseen.

Kymmenen (10) suurinta B-osakkeiden omistajaa saa panimon symbolisen kunnia-avaimen ja nimensä erilliseen kunniatauluun panimon seinälle. Kaikille osakkaille postitetaan osakekirjat.

Merkintäohjeet

Osakkeiden merkitseminen suoritetaan lähettämällä sähköposti osoitteeseen merkinta@panimokiiski.fi 

Laita viestiin seuraavat tiedot

• Kuinka monta osaketta merkitset
• Osakkeiden maksajan nimi
• Osakkeen omistajan nimi
• Osakkeen omistajan Hetu/Y-tunnus
• Yhteystiedot sisältäen sähköpostin 

Maksa merkattu osakemäärä kokonaisuudessaan Panimo Kiiski Oy:n tilille FI31 4210 0010 0942 72.

Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen. Jos hallitus ei hyväksy merkintää, palautetaan maksu kokonaisuudessaan.

Osakeannin ehdot

Panimo Kiiski Oy:n hallitus on yhtiökokoukselta 17.11.2017 saamansa valtuutuksen nojalla päättänyt käynnistää osakeannin. Osakeannin ehdoista päätettiin, sen lisäksi mitä Osakeyhtiölaki ja Yhtiöjärjestys määräävät, seuraavaa:

Osakkeiden merkintäoikeus
Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yleisölle. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölaissa tarkoitettu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska varoilla voidaan parantaa yhtiön rahoitusrakennetta ja taloudellista asemaa.

Osakkeiden merkintähinta ja osakkeiden määrä
Uusien B-osakkeiden merkintähinta on 200 euroa / osake. Merkintähinta perustuu osakkeenomistajien määrittämään osakkeen käypään arvoon. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Annissa tarjottavien osakkeiden kokonaismäärä on 1000 kappaletta. Annin toteutuessa kokonaan, yhtiön osakkeiden määrä on 100 kappaletta A-osaketta ja 1177 kappaletta B-osakkeita.

Osakkeiden merkintäaika 
Osakeanti alkaa 22.11.2017 ja päättyy 31.1.2018, jota ennen hallituksella on mahdollisuus harkita ja päättää annin jatkamisesta. Osakeanti päättyy kuitenkin viimeistään, kun kaikki 1000 B-osaketta on merkitty. Ylimerkintätilanteessa osakkeet allokoidaan ensin merkintäjärjestyksessä olemassa oleville osakkaille, jonka jälkeen uusille osakkaille merkintöjen suhteessa.

Osakkeiden merkintä ja maksaminen
Osakkeiden merkintä ja maksaminen tehdään Yhtiön ilmoittamalle pankkitilille. Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen. Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää merkintäajan.

Osinko
B-osakkeella on oikeus osinkoon samassa suhteessa kuin A-osakkeilla. Yhtiökokous päättää vuosittain mahdollisista osinkojen maksusta, Yhtiön taloudellinen tilanne, investointi- ja rahoitustarpeet huomioiden.

Osaketta koskevat rajoitukset
B-osakkeet ovat merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita. Osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa. Mikäli osake siirtyy muulle kuin alkuperäiselle osakkeen merkitsijälle on siitä viipymättä ilmoitettava Yhtiön hallitukselle. Muuntolauseke ei koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja.

Muuta
Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, sähköpostiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Arvopaperimarkkinalakia ei sovelleta
Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Osakeannista ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai muutoin sovelleta arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

LATAA YHTIÖJÄRJESTYS TÄSTÄ

LISÄTIETOJA:

Pasi Kiiskinen
pasi@panimokiiski.fi050 5098030
Janne Ahola
janne@panimokiiski.fi050 5098031
Panimo Kiiski Oy
Vanha Pornaistentie 5
04600 Mäntsälä
TAKAISIN ETUSIVULLE