""

OSAKEANTI

1.4.2019 - 30.4.2019

Panimo Kiiski on Mäntsälässä toimiva olutta valmistava, markkinoiva ja myyvä pienpanimo.

Tuotevalikoima
Normaalissa tuotanto- ja myyntivalikoimassa yhtiöllä on tällä hetkellä neljä olutta. Majakka; maukas, raikas, kevyesti humaloitu Vienna-mallaspohjainen täysmallas Ale. Vastaranta Savu Lager; kevyesti humaloitu vaalea täysmallas savuolut, jossa savu sekä tuoksuu että maistuu nimensä veroisesti. Kapina; helposti lähestyttävä, pehmeän täyteläinen ja sopivan humaloitu Amerikan Pale Ale. Sekä Maininki, Savu Baltic Porter; hennon savuinen, tumman paahteinen, maltainen Porter olut. Rehellisesti sitä mitä nimi lupaa.

Lisäksi yhtiö valmistaa erilaisia sesonki-oluita. Syksyyn Oktober-festeille on tehty saksalaistyyppinen Das Boot, kevään tuloa vauhdittamaan tsekki-tyylinen tumma lager Kutuaika sekä kesälomien iloksi raikas Vaahtopää -vehnäolut. Talven kylmiin ja tummiin iltoihin yhtiö lanseerasi stout-tyyppisen Jäänmurtaja-oluen. Tuotekehitystä uusien reseptien testaamiseksi tehdään jatkuvasti.

Yhtiö myy myös asiakkaan toiveiden mukaan räätälöidyillä etiketeillä valmistettuja oluita. Oluita myydään tällä hetkellä 0.5 litran lasipulloissa sekä 20 ja 30 litran Key-Kegeissä.

Asiakkaat
Yhtiön pääasiakkaita ovat vähittäiskaupat, jotka vuonna 2018 muuttuneen alkoholilain myötä saivat luvan ottaa valikoimiinsa tilavuusprosentti 5.5% asti vahvuisia alkoholijuomia ja oluita. Ensimmäisenä täytenä toimintavuotena asiakkaita on lähestytty ja palveltu yksi kerrallaan suoratoimituksin ovelle, mutta toiminnan volyymin laajentuessa neuvotteluja käydään tietyn kauppaketjun myymälöiden palvelun vakioimisesta terminaalitoimituksiin. Toimitusketjun vakioiminen terminaalitoimituksiin ja asiakkaan sähköisen tilausjärjestelmän käyttöön ottamisen Panimolla arvellaan lisäävän tuotteiden menekkiä sekä jo olemassa oleviin kauppoihin sekä ketjun muihin kauppoihin.

Pääosa asiakaskunnasta sijaitsee Etelä-Suomessa, mutta vuoden aikana uusia asiakkuuksia on saatu avattua myös läntiseen ja keskiseen Suomeen.

Ravintola-asiakkaat muodostavat yhtiön toisen asiakaskunnan.

Yhtiön tuotteita myydään myös Alko:n Internet-kaupassa sekä 10 myymälässä. Alko-asiakkuuden edelleen kasvattamista on suunniteltu osana liiketoimintaa.

Suorat kuluttaja-asiakas -kontaktit Panimon oman myymälän sekä erityisesti Suuret Oluet Pienet Panimot –tapahtumien kautta ovat olleet tärkeä väylä palautteen saamisessa ja tuotteiden edelleen kehittämisessä. Tapahtumat ovat toimineet lisäksi tärkeinä markkinointi-kanavina suurissa kaupungeissa ja tuliaisina onkin aina ollut uusia vähittäiskauppa- tai ravintola-asiakkuuksia.  

Vuoden aikana on tehty useita tarjouksia Panimon yksinoikeudella edustamista Schulz Brewery -panimolaitteistoista. Tasaisesti kasvavan pienpanimoteollisuuden aikaan panimolaitteistojen myynti tarjoaa lisämahdollisuuden liiketoiminnan kasvattamiseen.  

Toiminnan kasvaessa sekä asiakkaiden että tuotevalikoiman osalta, Yhtiön Osakeannilla on tarkoitus vahvistaa tasetta sekä kerätä varoja kapasiteetin kasvattamiseen ja toimituskyvyn parantamiseen suunnattuihin IT- ja laiteinvestointeihin, myynnin ja myyntikanavien kehittämiseen sekä liiketoiminnan käyttöpääoman rahoittamiseen.  

Liiketoiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2019

Vuosi 2018, ensimmäinen kokonaisen toimintavuosi, oli liiketoiminnan kasvattamisen, uuden laitteiston käyttöönoton ja tuotannon prosessien opettelun aikaa. Vuoden tuotantomäärä nousi vuoden loppua kohti ja saavutti 33 000 litraa (2017: 7 000 litraa). Vuonna 2019 tavoite on laajentaa tuotantoa niin, että myytävä litramäärä ylittää 50 000:n. Tuotannossa on neljää vakio-olutta sekä kausioluita pienemmissä erissä sesonkien mukaan.

Tavoitteena vuoden aikana on lisätä asiakkaiden määrää sekä nykyisten asiakkaiden ostamien tuotteiden määriä. Tämä vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiden myyntiin ja markkinointiin. Toimet ovat keskeisiä kasvun kannalta ja ne on jo aloitettu.

Tuotekehitystä jatketaan oluiden edelleen kehittämiseksi. Vuoden aikana on myös tarkoitus selvittää, mitä liiketoiminnan laajentaminen siiderien ja lonkeron valmistamiseksi vaatii. Kyselyjä siiderien ja lonkeron valmistuksen aloittamisesta on tullut, mutta tuotteiden vaatimien tuotannollisten investointien tarve, lupakäytännöt sekä kaupallinen potentiaali täytyy selvittää. Tutkimme myös mahdollisuuksia valmistaa luomuolutta paikallisista maltaista.

Jatkamme yrityksille tuotteidemme räätälöimistä heidän uniikilla etiketillä, tarpeen mukaan. Etiketit voidaan toteuttaa joko yrityksen oman tai Panimon käyttämän graafikon toimesta. Lainsäädännön muutos vuonna 2018 mahdollistaa tämän myyntikanavan aiempaa laajemman käytön. Oma etiketti nostaa yrityksen brändiä ja on erinomainen ja erilainen liikelahja. Mahdollista on myös tapahtumien järjestämiseen osallistuminen, oluthanojen vuokraaminen ja oluen myynti juhlatilaisuuksiin.

Yrityksemme arvoja ovat tuotteen ja palvelun laatu, paikallisuus, kotimaisuus ja asiakaslähtöisyys. Oluissamme kiinnitämme erityistä huomiota laatuun ja makuihin. Esimerkiksi Vastaranta Savulagerimme on tuoksultaan ja maultaan kilpailijoitaan vahvempi. Vastaavasti Kapina Apamme on kevyesti humaloitu ja näin ollen helposti lähestyttävämpi kuin kilpailijoidemme vastaavat tuotteet. Kaikki valmistamamme oluet ovat suodattamattomia, pastöroimattomia ja lisäaineettomia.

Tulevaisuuden visiossa Panimo Kiiski Oy on edelleen kasvava ja kannattava yritys. Yhtiön palkkalistoilla on tyytyväisiä työntekijöitä ja tuotamme laajaa valikoimaa laadukkaita tuotteita. Asiakkaina palvelemme laajaa joukkoa vähittäiskauppaa, ravintoloita, yrityksiä kuin suoraan kuluttajiakin. 

Valmistussuunnitelma, liikevaihto-ja tulostavoitteet:

""

Kuten kaikki liiketoiminta, myös Panimo Kiisken liiketoiminta sisältää riskejä, jotka voivat hidastaa tai kokonaan estää liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen. Keskeisimmät riskityllä mainitun kehityksen esteenä ovat liiketoiminnan rahoituksen turvaaminen, myynnin epäonnistuminen, tuotannon odottamattomat ongelmat, hintatason romahtaminen sekä henkilöriskit.

Omistajan portaat B-osakkeille

Tukija = 1 – 4 osaketta (200 – 800€).
Omistajalla on oikeus osallistua Panimon uusien tuotteiden lanseeraus iltaan, kun uusi kaupallinen tuote valmistuu. Näistä tiedotamme erikseen. Paikkoja rajoitetusti.

Innokas Tukija = 5 – 9 osaketta (1000 – 1 800€).
Edellinen, lisäksi Panimo Kiiski –tuotepaketti sekä mahdollisuus osallistua panimo-kierrokseen.

Tosi Tukija = 10 – 19 osaketta (2000 – 3 800€).
Edelliset, lisäksi varma sisäänpääsy uusien oluiden lanseerausiltaan sekä jouluisin raskas Panimo Kiiski –tuotepaketti.

Bisnesenkeli = vähintään 20 osaketta (4 000 € tai enemmän).
Edelliset, lisäksi kutsu kerran vuodessa järjestettävään kattavaan illanviettoon sekä mahdollisuus osallistua uusien oluiden tuotekehitykseen.

Kymmenen (10) uutta suurinta B-osakkeiden omistajaa saa panimon symbolisen kunnia-avaimen ja nimensä erilliseen kunniatauluun panimon seinälle. Kaikille osakkaille postitetaan osakekirjat.

Merkintäohjeet

Osakkeiden merkitseminen suoritetaan lähettämällä sähköposti osoitteeseen merkinta@panimokiiski.fi

Laita viestiin seuraavat tiedot
·      Merkittävien osakkeiden lukumäärä.
·      Osakkeiden maksajan nimi.
·      Osakkeiden omistajan nimi.
·      Osakkeiden omistajan Hetu/Y-tunnus.
·      Postiosoite, puhelinnumero sekä sähköposti-osoite.

Maksa merkattu osakemäärä kokonaisuudessaan Panimo Kiiski Oy:n tilille FI31 4210 0010 0942 72. Viimeinen maksupäivä on 30.4.2019.

Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen. Jos hallitus ei hyväksy merkintää, palautetaan maksu kokonaisuudessaan.

Osakeannin ehdot

Panimo Kiiski Oy:n hallitus on yhtiökokoukselta 27.3.2019 saamansa valtuutuksen nojalla päättänyt käynnistää osakeannin. Osakeannin ehdoista päätettiin, sen lisäksi mitä Osakeyhtiölaki ja Yhtiöjärjestys määräävät, seuraavaa.

Yhtiössä on kaksi (2) osakekantaa, A- ja B-osakkeet. A-osakkeet ovat hallituksen jäsenten hallussa. Yhtiöllä on merkinnän alkaessa kolme (3) osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä sata (100) kpl A-sarjan osaketta. B-osakkeita on edellisessä anneissa merkitty 510. 

Osakkeiden merkintäoikeus
Osakkeita tarjotaan merkittäväksi yhtiön nykyisille osakkeenomistajille sekä yleisölle.

Osakkeiden merkintähinta ja osakkeiden määrä
Uusien B-osakkeiden merkintähinta on 200 euroa / osake. Merkintähinta perustuu yhtiön hallituksen määrittämään osakkeen käypään arvoon. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Annissa tarjottavien osakkeiden kokonaismäärä on 1 000 kappaletta. Annin toteutuessa kokonaan, yhtiön osakkeiden määrä on 100 kappaletta A-osaketta ja 1 510 kappaletta B-osakkeita. 

Osakkeiden merkintäaika
Osakeanti alkaa 1.4.2019 ja päättyy 30.4.2019. Osakeanti päättyy määrättyä päättymispäivämäärää aiemmin, jos huomataan, että kaikki merkittäväksi tarjotut 1 000 B-osaketta on merkitty ja maksettu. Ylimerkintätilanteessa osakkeet allokoidaan ensin merkintäjärjestyksessä yhtiön nykyisille osakkaille, jonka jälkeen uusille osakkaille merkintöjen suhteessa.  

Osakkeiden merkintä ja maksaminen
Osakkeiden merkintä ja maksaminen tehdään Yhtiön ilmoittamalle pankkitilille. Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen. Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää osakeannin.

Osinko
B-osakkeella on oikeus osinkoon samassa suhteessa kuin A-osakkeilla. Yhtiökokous päättää vuosittain mahdollisesta osingonjaosta, Yhtiön taloudellinen tilanne, investointi- ja rahoitustarpeet huomioon ottaen.   

Osaketta koskevat rajoitukset
B-osakkeet ovat merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita. Osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa. Mikäli osake siirtyy muulle kuin alkuperäiselle osakkeenmerkitsijälle on siitä viipymättä ilmoitettava Yhtiön hallitukselle.

Muuta
Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, sähköpostiosoitteensa sekä postiosoitteensa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä mahdollista osingonmaksua varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Arvopaperimarkkinalakia ei sovelleta
Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Osakeannista ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai muutoin sovelleta arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

LATAA YHTIÖJÄRJESTYS TÄSTÄ

LISÄTIETOJA:

Pasi Kiiskinen
pasi@panimokiiski.fi050 5098030
Janne Ahola
janne@panimokiiski.fi050 5098031
Panimo Kiiski Oy
Vanha Pornaistentie 5
04600 Mäntsälä
TAKAISIN ETUSIVULLE